Publicacions

Publicacions

Detall catàleg

Documentació d'edificis catalogats i Pla de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de L'Hospitalet

Normativa i Fitxes
Veure imatge de Documentació d'edificis catalogats i Pla de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de L'Hospitalet (nova finestra)

Per preservar aquest patrimoni l’Ajuntament aprovà el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de l’Hospitalet de Llobregat (PEPPA), que estableix els graus de protecció i els procediments per a intervenir sobre un conjunt de 110 elements arquitectònics (edificis, conjunts d’edificis o d’altres construccions com poden ser ponts, fonts, aqüeductes, etc.).

El pla també inclou també les Normes Estètiques Sector Centre (NESC), que delimiten una zona on es troben la major part d'edificacions i conjunts inclosos en el Catàleg de Patrimoni a més d’un important nombre d'edificis i conjunts no catalogats, que per la seva antiguitat, per la seva tipologia, o perquè formen part d'una morfologia urbana determinada, han de conservar el seu caràcter i la seva aparença externa envers la ciutat.

CRÈDITS

&Íacute;ndex

Ajuntament de L'Hospitalet
Museu de L'Hospitalet - C/ Joan Pallarès 38 - Telf: 93 403 61 10 - Avís legal