Notícies

Notícies i activitats

06/06/2013.  

Edificis catalogats i Pla de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de l'Hospitalet.  

Veure imatge de Edificis catalogats i Pla de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de l’Hospitalet (nova finestra)

El pla també inclou també les Normes Estètiques Sector Centre (NESC), que delimiten una zona on es troben la major part d'edificacions i conjunts inclosos en el Catàleg de Patrimoni a més d’un important nombre d'edificis i conjunts no catalogats, que per la seva antiguitat, per la seva tipologia, o perquè formen part d'una morfologia urbana determinada, han de conservar el seu caràcter i la seva aparença externa envers la ciutat.
L’objectiu del pla és conservar, gestionar i posar en valor els edificis singulars i els conjunts de gran valor cultural existents a la nostra ciutat. 

Inici / Publicacions / Altres. .  
Museu d'Història de L'Hospitalet - c. Joan Pallarès 38 - Telf: 93 403 61 10
Ajuntament de L'Hospitalet