Notícies

Notícies i activitats

30/03/2022

Política d'adquisicions del MdLH

Veure imatge de Política d'adquisicions del MdLH (nova finestra)

El Museu de L’Hospitalet (MdLH) conserva, gestiona i administra els fons patrimonials mobles de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat. 

Un dels principals reptes del MdLH és de gestionar amb eficàcia i eficiència el fons i les col·leccions que disposen i en un futur crear un dipòsit amb  una política de conservació preventiva apropiada i visitable, que sigui obert per i a la ciutadania.

La gestió del fons no pot ser fruit de la improvisació, sinó d'una organització interna racionalitzada que obeeixi a la corresponsabilitat de totes les treballadores i de tots els treballadors i Museu.

És per això que s’ha creat un document sobre la política d’adquisicions que emmarca les directrius i estratègies vers l’ampliació i la gestió de les col·leccions del nostre museu.

En aquest document presentem el marc de referència de la política d’adquisicions de la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya i de la Xarxa de Museus i Monuments d’Història de Catalunya. En ell hi trobem el marc normatiu del què parteix, la política d’adquisicions de la Generalitat de Catalunya, el Codi Deontològic de l’ICOM, la definició dels museus de societat, la descripció de les  dues xarxes i les seves col·leccions i, entre altres, el document base de política d’adquisicions que ha servir per crear el nostre propi.

Aquest document és fruit d’un treball compartit que va partir d’una diagnosi inicial i uns debats territorials entre els museus de les dues xarxes. 

La política d’adquisicions del Museu de L’Hospitalet accepta la legislació actual i el document marc de política d’adquisicions de la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya i de la Xarxa de Museu d’Història i Monuments de Catalunya.

La política d’adquisicions no és un document estàtic sinó que convida a la seva revisió i actualització de forma periòdica.

Ajuntament de L'Hospitalet
Museu de L'Hospitalet - C/ Joan Pallarès 38 - Telf: 93 403 61 10 - Avís legal