Publicacions

Publicacions

Detall catàleg

Contribution to the implementation and signal processin of intensity-modulated optical fiber sensors for pressure monitoring = Contribución a la implementación y procesado de señal de sensores de fibra óptica modulados en amplitud para la monitorización de presión / Francisco Miguel Ontoso Ramos (1996)

Veure imatge de Contribution to the implementation and signal processin of intensity-modulated optical fiber sensors for pressure monitoring = Contribución a la implementación y procesado de señal de sensores de fibra óptica modulados en amplitud para la monitorización de presión / Francisco Miguel Ontoso Ramos (1996) (nova finestra)
Descriptores

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona; Vrije Universiteit Brussel. Applied Physics Departament; Investigació científica; Física.Fibra òptica Brusel·les; Barcelona. 1995 - 1996. Beca l'Hospitalet - 1995

Resum

Aquest projecte es presenta la detecció mitjançant fibres òptiques com un mètode segur per a la monitorització de canvis ambientals en aplicacions civils i industrials. Aquest projecte és una contribució a la implementació i processament del senyal de sensors de fibra òptica modulats en amplitud per a un sistema de monitorització de pressió d'aigua instal • lat per la companyia Identity al "barrage de l'eau d'heure", una presa prop de Charleroi, a Bèlgica. Es dóna una visió general sobre els sensors de fibra òptica i les principals tècniques incoherents de multiplexació, prèviament a la Descripció del sistema, els sensors, la tècnica de multiplexació, l'esquema maquinari i el programari. L'algoritme per esftimación és estudiat amb més detall i es fan diferents simulacions per entendre i resoldre problemes restants del sistema prototip.

Abstract

In this Project optical fiber sensing is presented as a reliable method for passive monitoring of environmental changes for civil engineering and industrial applications. This project is a contribution to the implementation and signal processing of intensity-modulated optical fiber sensors for a water pressure monitoring system installed by the company Identity in “barrage de l’eau d’heure•, as dam near Charleroi, in Belgium. A general view of optical fiber sensors and the main incoherent multiplexing techniques are given, previously to the description of the system; the sensors, the multiplexing technique, the hardware scheme and the software. The estimation algorithm is studied in more detail and different simulations are made in order to understand and solve remaining problems in the prototype system.

CRÈDITS

Ajuntament de L'Hospitalet
Museu de L'Hospitalet - C/ Joan Pallarès 38 - Telf: 93 403 61 10 - Avís legal