Notícies

Notícies i activitats

04/09/2018

Beques de recerca per a llicenciats o graduats universitaris "Beques L'Hospitalet 2018"

L’Ajuntament de l’Hospitalet convoca dues Beques L’Hospitalet de formació en la recerca per a persones amb llicenciatura o grau universitari, amb la finalitat de promoure l’estudi de la ciutat en el camp de les ciències socials, sota la direcció del Museu de l’Hospitalet i l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet, i amb la col·laboració del Centre d’Estudis de l’Hospitalet.

Les dues beques s'atorgaran a projectes de recerca científica en el camp de les ciències socials en aspectes relacionats amb la ciutat de L'Hospitalet i d'acord amb els següents eixos temàtics, relacionats amb l'estudi de la història i l'evolució de la nostra ciutat:

Beca 1. Recull de dones hospitalenques rellevants Es proposa realitzar un estudi per posar en valor les dones que han tingut un paper destacat en la vida social, cultural, política o d’altres àmbits de l’Hospitalet de Llobregat. 

Beca 2. Els represaliats a l’Hospitalet durant la Guerra Civil i el Franquisme. Identificació i trajectòria vital. Es proposa realitzar un estudi sobre les víctimes de la repressió a l’Hospitalet per motius ideològics, on van viure i com la repressió va influir a les seves vides

Les sol·licituds s’hauran de presentar preferentment a la seu electrònica de
l’Ajuntament,
o a l’edifici de Can Riera, ubicat al carrer de la Riera de l’Escorxador
número 17, codi postal 08901 de l’Hospitalet de Llobregat (telèfon 93 4036110) i
correu electrònic cultura.museu@l-h.cat), amb la següent documentació:

1. Imprès normalitzat de sol·licitud que es podrà obtenir a la seu electrònica de
l’Ajuntament o es facilitarà presencialment a l’edifici de Can Riera (carrer de la
Riera de l’Escorxador, 17)

2. Descripció breu del projecte de recerca, amb el tema i els objectius a assolir,
les fonts bàsiques a consultar, la metodologia i un pla de treball amb cronologia
de les activitats a desenvolupar. Aquesta informació s’haurà de presentar
també en suport digital.

3. Còpia del títol o comprovant de la sol·licitud del títol de llicenciat o grau
universitari.

4. Còpia de la certificació acadèmica personal dels estudis universitaris realitzats
(tant de 1r. I 2n. cicle, com de 3r. cicle si és el cas), on es facin constar les
qualificacions obtingudes així com la data d’obtenció.

5. Currículum vitae en el que es farà especial menció de l’experiència
investigadora, adjuntant còpia dels corresponents documents acreditatius on
s’exposin els mèrits que es creguin convenients. Aquesta informació s’haurà
de presentar també en forma digital.

6. Còpia del DNI, targeta de residència o passaport

El termini de presentació de sol•licituds finalitzarà  el 10/10/2018.
Museu d'Història de L'Hospitalet - c. Joan Pallarès 38 - Telf: 93 403 61 10
Ajuntament de L'Hospitalet