Notícies

Notícies i activitats

04/03/2019

Nou espai pel fons del Museu de L'Hospitalet.

Veure imatge de  Nou espai pel fons del Museu de L'Hospitalet. (nova finestra)
Elements arquitectònics, objectes quotidians i restes d'excavacions arqueològiques. Són algunes de les peces que es podran trobar al nou magatzem de la col·leció del Museu de L'Hospitalet. Un exemple seria una vagoneta de municions de l'antiga caserna de la Remunta, que té a veure amb la història de la ciutat. Altres peces tindran a veure amb l'etnologia.

 Vídeo via @lhdigitalh
Ajuntament de L'Hospitalet
Museu de L'Hospitalet - C/ Joan Pallarès 38 - Telf: 93 403 61 10