Notícies

Notícies i activitats

28/02/2020

Inspecció de la galeria subterrània en el Castell de Bellvís (La Torrassa)

Veure imatge de Inspecció de la galeria subterrània en el Castell de Bellvís (La Torrassa) (nova finestra)
En el marc de les actuacions en el Castell de Bellvís (La Torrassa), el passat dimecres 26 de febrer,  es va realitzar una inspecció a la seva galeria subterrània. Seguint el protocol d’actuació per aquests casos es va demanar la intervenció prèvia de la Unitat de Subsòl dels Mossos d’Esquadra. 

L’accés a la galeria subterrània des de l’interior de l’edifici s'obre pas a un túnel excavat en mina i que fa diversos girs durant el seu recorregut d’uns 40 metres amb una zona central més ampla que sembla correspondre a un lloc de reunió. No s’ha observat cap mena d’estructura o element constructiu, ni a les parets laterals ni al sostre, així com tampoc s’ha observat elements d’una instal·lació elèctrica.

La perforació de la galeria  en mina  és irregular i es poden observar  trams amb una morfologia diferent, la qual cosa pot ser un indici de diferents etapes en la seva execució i funcions.

Segons el  testimoni del senyor Rafael Algarra, antic inquilí, recorda de la seva infantesa  aquest túnel i la seva sortida a un pati de veïns al carrer d'Holanda.

La funcionalitat original de la galeria (que sembla correspondre amb un hipogeu de masia –s.XVI-XVIII- molt  característic a les comarques del Maresme, Barcelonès i Baix Llobregat) ha variat al llarg del temps i les seves etapes constructives no són incompatibles amb la funció d’aixopluc dels veïns durant els bombardeigs de la guerra civil. En aquest cas ens trobaríem davant d’un refugi antiaeri de caràcter privat, com altres que es van excavar a patis i soterranis particulars.

La segona intervenció efectuada sobre l’edificació consisteix en l’inici de l’enderroc del mur contemporani i la instal·lació d’una tanca provisional que permet a la ciutadania observar la façana lateral del Castell de Bellvís des de la Ronda de la Torrassa.

Per saber més sobre els hipogeus i en particular del Maresme (Mataró i Argentona):

SUBIÑÀ, Enric (2010 ). “Els hipogeus al Maresme. El cas d’Argentona” a XXVI Sessió d’Estudis Mataronins 2009. Mataró: Museu Arxiu de Santa Maria. P. 71-91

Ajuntament de L'Hospitalet
Museu de L'Hospitalet - C/ Joan Pallarès 38 - Telf: 93 403 61 10