Notícies

Notícies i activitats

31/12/2018

Trobades restes arqueològiques d’origen romà en un mur del Castell de Bellvís

Veure imatge de  Trobades restes arqueològiques d’origen romà en un mur del Castell de Bellvís (nova finestra)
Les obres de repicat d’un mur exterior del Castell de Bellvís, a la Torrassa, han deixat al descobert una troballa arqueològica d’origen romà. Es tracta d’un fragment d’opus signinum (obra de Sígnia), un tipus de morter hidràulic a base de calç, guix, ceràmica i aigua de mar, l’ús del qual només s’ha documentat en l’època romana. 

Aquesta mostra, de petites dimensions, podria haver estat reaprofitada per a la construcció del mur o formar part del paviment de l’edificació. La seva trobada significarà ampliar l’actual zona de protecció arqueològica del Castell de Bellvís i l’excavació de l’entorn.

La intervenció arquitectònica que l’Ajuntament està duent a terme al Castell de Bellvís ha permès, en una primera actuació, eliminar i enderrocar les estructures afegides a l’edificació medieval en èpoques posteriors i, alhora, netejar el mur de la façana Nord del castell medieval, que ara és visible des del carrer. Aquests treballs han estat tutelats en tot moment per una arqueòloga. 

La segona actuació, que s’executarà properament, preveu enderrocar el mur exterior i substituir-lo per una tanca mes permeable —del tipus rivisa— que permeti a la ciutadania fer un seguiment dels treballs. En aquesta fase, s’actuarà també en el cos d’època posterior que es troba enganxat a la façana Nord, i es completarà el repicat de la resta de façana. L’actuació també inclourà la documentació i estudi arqueològic del parament Nord, la seva documentació topogràfica i fotogramètrica, la redacció d’una memòria científica i l’elaboració de planimetries.

Les restes del Castell de Bellvís es van descobrir l’any 2007, durant la realització de treballs previs de rehabilitació de  la Casa de la Torrassa, antiga masia situada a la ronda de la Torrassa de L’Hospitalet, a la qual es volia donar ús d’equipament. La Casa de la Torrassa està catalogada al Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de L’Hospitalet (PEPPA).

Entre els anys 2007 i 2011, es van realitzar estudis històrics —amb la corresponent autorització de la Generalitat de Catalunya— que van permetre documentar l’existència d’un gran edifici medieval de planta rectangular, construït en un moment no posterior al segle XII. Per les espitlleres o sageteres localitzades —n’hi ha unes 16; ara en són visibles, com a mínim, 6, d’una gran bellesa— i el fossat identificat als costats est i oest de l’edificació no hi ha dubte que es tracta d’una fortificació militar, que correspondria a l’antic castell o torre de Bellvís —documentat a les fonts medievals des del segle X, que ens indiquen que estava en un lloc alt enfront de Santa Eulàlia de Provençana—, i que més tard fou anomenat la Torrassa (topònim que prové de torre, precisament), reconvertida en masia en època baixmedieval i moderna.
Ajuntament de L'Hospitalet
Museu de L'Hospitalet - C/ Joan Pallarès 38 - Telf: 93 403 61 10