Notícies

Notícies i activitats

22/07/2019

34a Convocatòria Beques L’Hospitalet de recerca 2019

Veure imatge de  34a Convocatòria Beques L’Hospitalet de recerca 2019 (nova finestra)
Es tracta de dues beques amb una dotació de 3.000 euros cadascuna, dirigides a joves llicenciats o graduats universitaris, que tenen com objectiu promoure l’estudi de la ciutat en el camp de les ciències socials.

L’Ajuntament de l’Hospitalet convoca dues Beques  L’Hospitalet de formació en la recerca per a persones amb llicenciatura o grau universitari, amb la finalitat de promoure l’estudi de la ciutat en el camp de les ciències socials, sota la direcció del Museu de l’Hospitalet  i amb la col•laboració del Centre d’Estudis de l’Hospitalet.

Les dues beques s'atorgaran a projectes de recerca científica en el camp de les ciències socials en aspectes relacionats amb la ciutat de L'Hospitalet i d'acord amb els següents eixos temàtics:


• Beca 1. El Cooperativisme a l’Hospitalet.

• Beca 2. El Districte Cultural de l’Hospitalet.

Les sol•licituds s’hauran de presentar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament i el termini de presentació clourà el 3 de setembre.Requeriments:

Podran sol·licitar les beques objecte d’aquesta convocatòria les persones amb llicenciatura o grau universitari que reuneixin els següents requisits:

1. Estar en possessió d’una llicenciatura o grau universitari relacionat amb els coneixements de l’eix temàtic de la beca sol•licitada.

2. Els títols obtinguts a l’estranger o en centres espanyols no oficials hauran de ser convalidats o reconeguts o bé s’haurà de justificar documentalment que estan admesos a tràmit de convalidació per les autoritats que són competents.

3. Els sol·licitants es podran presentar solament a una de les dues beques a que es fa referència.

Es poden consultar les bases de la convocatòria a la Seu Elctrònica de l'Ajuntament.
Ajuntament de L'Hospitalet
Museu de L'Hospitalet - C/ Joan Pallarès 38 - Telf: 93 403 61 10