Notícies

Notícies i activitats

Resultats del control arqueològic al Camp de futbol de La Torrassa

Veure imatge de Resultats del control arqueològic al Camp de futbol de La Torrassa (nova finestra)
Data: 12/03/2020
Hora: 19 h.
Tipus d'entrada: Lliure
.  Organitzadors: Museu de L'Hospitalet - Can Riera
Lloc: 
Museu de L'Hospitalet - Can Riera 
C. Riera de l'Escorxador 17  (L'Hospitalet de Llobregat)
L’execució del Projecte constructiu del camp de futbol i un edifici de vestidors al Parc de la Torrassa ha comportat, atès el marc normatiu vigent, la realització d’una intervenció arqueològica amb caràcter preventiu. Xerrada a càrrec d'Isidre Pastor i Batalla, arqueòleg responsable del control arqueològic.

El seguit de les actuacions arqueològiques que s’hi han portat a terme han estat centrades en garantir el registre i la documentació de la seqüència arqueològica i les estructures susceptibles de preservar-s’hi associades, a tot l’àmbit d’afectació del projecte. Els treballs realitzats han comportat el Control i Seguiment arqueològic del rebaix, excavació i moviment de terres, conformats per abocaments de terres i runes d’aportació antròpica d’època contemporània recent que es disposen per sobre dels nivells de sedimentació natural, estrats susceptibles de presentar expectatives arqueològiques.

Tot i que els resultats han estat negatius, és a dir, no s’han localitzat cap resta ni vestigi material, ni moble ni immoble, en contextos arqueològics, susceptible de ser considerat d’interès. Aquestes tasques de registre arqueològic han aportat informació d’interès per poder aprofundir en el coneixement de l’evolució que ha experimentat la paleotopografia d’aquesta zona del front del talús de la Torrassa.

Ajuntament de L'Hospitalet
Museu de L'Hospitalet - C/ Joan Pallarès 38 - Telf: 93 403 61 10